Ürün Detay Sayfası

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bera Holding Kuruluşudur.

    / Kireç

Düşük safsızlık yüksek beyazlık ve CaO aktifliği kirecimizin en belirgin özellikleridir.

Düşük safsızlık yüksek beyazlık ve CaO aktifliği kirecimizin en belirgin özellikleridir. Bu özelliklerin bir sonucu olarak da, yüksek bağlayıcılık özelliğiyle sıvanın uygulanan zemine tutunması artmakta, sönme kalitesinin iyiliği uygulama sonrası çatlama gibi deformasyonları engellemekte, yüksek ürün verimliliğiyle de daha az malzemeyle daha çok işlem yapılabilmektedir.   

Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme