Laboratuvar

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bera Holding Kuruluşudur.

Arge Faaliyetlerimiz

Tübitak ile bir Teydep projesi yaparak bünyemize güçlü bir laboratuvar
kazandırdık. Yine Sanayi Bakanlığı desteği ile bir santez projesi gerçekleştirerek hem laboratuar ekipmanlarımızı güçlendirdik/ çeşitlendirdik hem de endüstriyel hammaddeler konusunda hatırı sayılır bilgi ve teknolojik birikim elde ettik.

PCC, Kağıt, Plastik, Boya, Kimya, İlaç ve Gıda Sanayinde her yıl artan oranlarda kullanılmaktadır. İlgili sektörlerin üretim proseslerinde adaCAL PCC ürünlerinden beklentileri faklılıklar göstermektedir.


ADAÇAL olarak tüm bu farklı beklentileri algılayıp cevap verebilmek
için bünyemizde her bir sektöre özel çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu grupları Boya Çalışma Grubu, Plastik Çalışma Grubu, Kağıt Çalışma Grubu ve Kimya Çalışma Grubu olarak sıralayabiliriz. Her bir çalışma grubunda konusunda tecrübeli ve eğitimli uzman personelimiz görev almakta, çalışmalarını zaman zaman üniversiteler ile işbirliği içerisinde yürütmektedirler

Laboratuvar

    / Ürünlerimiz / Laboratuvar
Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme