Agrega

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bera Holding Kuruluşudur.

Adaçal Agrega

Adaçal Endüstriyel Mineraller San. ve Tic. A.Ş. kendi ruhsatlı sahalarında deneyimli kadrosu ve son teknoloji iş makineleri ile madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Seçimli madencilik yapılarak devamlı olarak belirli bir kalitede kireçtaşının ocaktan fabrikaya sevk edilmesi sağlanmaktadır.

 • Adaçal Kireçtaşı;
• 11669 TSE belgelidir.
• Üretilen agrega TS 706 EN 12620 belgelidir.
• Sert, dayanıklı ve boşluksuzdur.
• Zayıf taneler içermemektedir (deniz kabuğu, odun, kömür, vs.).
• Basınca ve aşınmaya mukavemetlidir.
• Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemektedir.
• Yassı ve uzun taneler içermemesi yönüyle idealdir.

 

Tesislerimiz beton ve asfalt agregası üretmekte olup isteğe bağlı olarak farklı ebatlarda yol, alt temel, altyapı, prekast, drenaj vb. malzeme taleplerini sipariş üzerine üretebilmektedir. ICP yöntemine göre (Akredite ACME Analitik laboratuvarı, Kanada) gerçekleştirilen kimyasal analiz sonuçlarında agreganın CaO içeriği %55,16 ve ateş zaiyatı değeri ise %43,40’dır. CaO miktarı %55 ve üzerinde olan kayaçlar, saf kireçtaşı olarak değerlendirilmektedir.

Agrega

    / Ürünlerimiz / Agrega
Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme