PCC

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bera Holding Kuruluşudur.

PCC Nedir?

PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş kalsiyum karbonat olmakla beraber, aynı zamanda saflaştırılmış, rafine veya sentetik kalsiyum karbonat anlamına da gelmektedir. PCC de kireçtaşı, mermer ve tebeşir gibi aynı kimyasal formüle sahiptir (CaCO3).

Kalsiyum, karbon ve oksijen atomlarının kendi aralarında üç farklı yönde düzenlenmesi ile üç farklı formda kalsiyum karbonat minerali oluşmaktadır. Çöktürülmüş kalsiyum karbonatın en yaygın olanı hekzagonal yapıda kalsit olarak bilinenidir. Bazı kalsit mineralleri, skalonahedral, rombohedral ve pirizmatik yapıda olabilirler.
 

PCC’yi Benzersiz Kılan Nedir?
PCC, kimyasal yöntemlerle üretildiğinden dolayı, tanecik şekli, tanecik boyutu ve tanecik boyut dağılımı kontrol altında tutulmakta ve bu nedenlerden dolayı öğütülmüş kalsiyum karbonata (GCC) göre avantajları bulunmaktadır. Doğal kalsiyum karbonatın kimyasal çöktürme işlemi sonucunda kazanmış olduğu bu yapı, malzemeye, çarpma dayanımı, parlaklık, opaklık gibi artı özellikler kazandırır; PCC aynı zamanda akış özelliklerini geliştiren tiksotropik ajan olarak da kullanılabilmektedir.

adaCAL PCC

    / Ürünlerimiz / PCC
 • adaCAL B1-C

  adaCAL B1-C kireçten kimyasal çöktürme işlemi ile sentetik olarak üretilen PCC, yüksek CaCO3 içeriği düşük safsızlık oranı, kristal yapısındaki çeşitlilik ve homojen tane boyut dağılımında üretilebilme imkânı ile birçok endüstride fonksiyonel dolgu olarak kullanılmaktadır.

 • adaCAL N1-C

  adaCAL N1-C kireçten kimyasal çöktürme işlemi ile sentetik olarak üretilmekte, yüksek CaCO3 içeriği düşük safsızlık oranı, kontrol edilebilir morfoloji ve nano tane boyutu ile birçok endüstride fonksiyonel dolgu olarak kullanılmaktadır.

 • adaCAL P-1

  adaCAL P1 kireçten kimyasal çöktürme işlemi ile sentetik olarak üretilmekte, yüksek CaCO3 içeriği düşük safsızlık oranı, kontrol edilebilir morfoloji ve homojen tane boyut dağılımı ile birçok endüstride fonksiyonel dolgu olarak kullanılmaktadır.

 • adaCAL B1

  adaCAL B1 kireçten kimyasal çöktürme işlemi ile sentetik olarak üretilmekte, yüksek CaCO3 içeriği düşük safsızlık oranı, kontrol edilebilir morfoloji ve homojen tane boyut dağılımı ile birçok endüstride fonksiyonel dolgu olarak kullanılmaktadır.

Kağıtta adaCAL

adaCAL, kağıt üretiminde    fonksiyonel dolgu ve kuşeleme pigmenti olarak kullanılmaktadır. Kağıdın hem kimyasal  özellikleri hem de fiziksel / optik özelliklerini olumlu yönde değiştirmektedir.
 
Kağıt üretiminde adaCAL dolgu maddesi olarak kullanıldığında;
Kağıda opaklık/parlaklık ve beyazlık kazandırır.
Kağıt hacimliliğini artırır.
Kağıt yüzey düzgünlüğünü artırır.
Tozumayı azaltır.
Kağıtta lifler arasındaki tutunmayı artırır.
Drenaj suyunu stabilize ederek makinenin daha düzenli çalışmasını sağlar.
Kağıdın (dolgu) yükleme oranını arttırarak maliyeti azaltır.
 
Kuşeleme pigmenti olarak  adaCAL kullanıldığında; 
Kağıda beyazlık ve parlaklık kazandırır.
Uygun reolojik özellik gösterir ve karışımın akışkanlığını düzenler.
Opaklığı arttırır.
Mürekkep emilimini dengeleyerek baskı kalitesini arttırır.

Plastikte adaCAL

adaCAL, başta sert plastik/PVC profil olmak üzere, plastik boru ve yumuşak plastik/PVC kablo üretiminde fonksiyonel dolgu olarak kullanılmaktadır.

Sert plastik üretiminde adaCAL kullanıldığında;
Profilin (düşük sıcaklıklarda bile) darbe mukavemeti artar.
Beyazlık ve parlaklık artar.
Profil yüzey düzgünlüğü iyilileşir.
Üretimde ekstrüzyon tork değerlerini dengeler.
Hamurlaşma sıcaklığını düşürerek plastikleşme süresini kısaltır.
Ekstrüzyon sırasında oluşan sürtünmeyi azaltarak makine ömrünü uzatır.

Yumuşak plastik üretiminde adaCAL kullanıldığında;
Kabloya tokluk ve esneklik kazandırır.
PVC kablolarda düşük HCI emisyonu içeri olması gerekir. adaCAL yüksek absorplama ve yüzey alanı özellikleri ile PVC hamurundaki yüksek HCI’yi düşürür.
Kablo bileşiğinin elektrik/izolasyon özelliğini olumsuz etkilemez.
Kauçuk ve lastik üretiminde adaCAL kullanıldığında,  esneklik ve kopma mukavemetini artırır, yüzey düzgünlüğü sağlar.
Ayrıca adaCAL; Polipropilen (PP), Polietilen (PE) ve Polyester ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Boyada adaCAL

adaCAL boya reçetelerinde maliyeti düşürmek ve optik özellikleri iyileştirmek üzere fonksiyonel dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.

Boyada kullanılan diğer dolgu maddelerine göre daha dar ve homojen tane boyut dağılımına sahip olan adaCAL, kontrol edilebilir kristal yapısı ve şekli ile boyanın optik özelliklerini iyileştirir.

Özellikle su bazlı boyalarda en büyük maliyet girdisi olan TiO2’nin yerine adaCAL ikame edilerek reçetede TiO2 kullanımı %40’a varan oranlarda azalır ve maliyetler %6 ile %18 arasında düşer.

adaCAL kullanımı ile boyada;
Örtücülük artar.
İstenilen beyazlık sağlanır.
Yüzey  düzgünlüğü artar.
İstenilen parlaklık/matlık sağlanır.
Ovalama dayanımı artar.
Yoğunluk düşer.

Kimyada adaCAL

adaCAL N1, N1-C Yapıştırıcı(adhesive) ve izolasyon(sealant) malzemelerinin üretiminde kullanılır. 

Proseste; 
Reoloji ajanı olarak görev yapar.
Uygun viskoziteyi sağlar ve akış özelliklerini (tiksotropiyi) düzenler.
Uygulanan yüzeyde, yapıştırıcı/izolasyon malzemesinin mekanik güçlerini arttırarak tutunma derecesini yükseltir.

adaCAL N1 ve adaCAL N1-C’nin diğer Kullanım Alanları;
İlaç sektöründe: etkin ve yardımcı madde olarak kullanılmaktadır.
Gıda sektöründe: kalsiyum kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Diş macunu üretiminde: kalsiyum kaynağı olarak ve temizleme, parlatma, beyazlık gibi özellikleri geliştirme amaçlı kullanılmaktadır. 
Kozmetik sektöründe: pH düzenleyici olarak kullanılmakta ve düşük aşındırma özellikleriyle kimyasal kararlılığı sayesinde uygulama alanı bulmaktadır.

PCC Kullanım Alanları

Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme