İnsan Kaynakları

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bera Holding Kuruluşudur.

İnsan Kaynakları Politikası

Başarı ve verimlilik odaklı, sürekli gelişime açık, ölçülebilir performans kriterleriyle başarının ödüllendirildiği, mutlu çalışanlara sahip bir kuruluş olmaktır.

 

 

 • Çalışanların beklentilerini karşılayan, objektif ve adil bir ücret politikası uygulamak

• Stratejik İnsan Kaynakları planlaması ile rekabet gücünü artırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek
• Çalışanların memnuniyetini ve şirkete bağlılığını üst düzeyde tutmak
• Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak
• Çalışanlarımızda sorumluluk bilincini oluşturmak
• Hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlara inisiyatif kullandırmak ve iş sonuçlarına sahip çıkmaları için motive etmek
• Çalışanların yetkinliklerini geliştirirken, bunun yanında ekip çalışmasına da yönlendirerek çalışanlarımızın hedeflerimiz doğrultusunda daha başarılı olmasını sağlamak

İnsan Kaynakları

    / Kariyer / İnsan Kaynakları
Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme