Hizmetlerimiz

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bera Holding Kuruluşudur.

Yüzey Alanı Ölçümü

Bu analizde toz numunelerinin absorplamış olduğu gaz miktarı değerlendirilerek analizi yapılan maddelerin yüzey alanı porçapı ve por hacmi ölçülmektedir.

Hizmetlerimiz

    / Hizmetlerimiz

Lazer Tane Boyutu Ölçümü

Bu analizde, süspansiyon içeren bir hücreden geçen ışın tane boyutuna göre belirli açılarda kırıma uğrayarak, dedektörlere ve buradanda toplanan veri ışığında tane boyutu dağılımı (d10, d50, d90, d97) ile ilişkilendirilerek tane boyutu hakkında bilgi toplanır.

Renk ve Beyazlık Ölçümü

Bu analizde toz numunelerinin renk değerleri (L, a, b) cihaz kalibrasyonunda kullanılan standart aparatlar baz alınarak ölçülmektedir.

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)

Çok küçük bir alana odaklanan yüksek enerjili elektronlarla yüzeyin taranmasıyla, yüzeyin engebeli yapısıyla ilgili bir görüntü oluşturur.

Yoğunluk Ölçümü

Toz veya yığınsal numunelerin yoğunluğu azot gazı yardımı ile belirlenir.

Reoloji / Viskozite Tayini

Bu analizde akışkan sıvıların iç sürtünmesine bağlı olarak viskoziteleri ölçülmektedir. Her madde için bu iç sürtünme değişmekte olup farklı viskozite değerleri göze çarpmaktadır.

Zeta Potansiyeli Ölçümü

Süspansiyon içerisindeki tanecikler arasındaki itme veya çekme değerinin mV cinsinden ölçümüdür.

Web sitesine çerez ve izleme uyarısı ekleme