CL 90 S (Sanayi Kireci)

Kireç üretimimiz, dairesel kesitli, paralel akışlı, çift şaftlı, rejeneratif fırın ile gerçekleştirilmekte ve proses scada ile kontrol edilmektedir. Kaliteli hammadde ve teknolojik donanım sebebiyle yüksek verimde kalsinasyon gerçekleşmektedir. Düşük safsızlık ve reaktivite, yüksek beyazlık ve kalsiyumoksit aktifliği kirecimizin en belirgin özellikleridir.

Adaçal söndürülmüş toz kireç yüksek kalsiyum oksit yüzdesine sahip düşük safsızlıklar içeren sönmüş kalsiyum kireci olarak üretilmektedir. Üstün fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kimya sektörü, çevre uygulamaları, maden sektörü, tarım ve gıda sektörlerinde etkin ve kaliteli kullanımıyla sektörde hak ettiği yere sahip olmaktadır. Adaçal A.Ş. bünyesinde bulundurduğu tam teşekküllü laboratuarı ile üretimin tüm aşamalarında kontrol prensibiyle üretim gerçekleştirmektedir.

 

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
TOPLAM CaO (%)71,00-73,00
AKTİF Ca(OH)2 (%)90,00-93,00
NEM (%)0,50-1,00
SiO2 (%)0,00-0,10
SO3 (%)0,10-0,30
MgO (%)0,20-0,40
R2O3 (%)0,10-0,20
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Yığın Yoğunluğu0,30 - 0,60 kg/dm3
pH11,70 - 12,30
Su Tutma%65 - %85
Nem≤2%
Yüzey Alanı2,80 - 3,50 m2 / gr
BOYUT
d90μm≤7%
d200μm≤2%
adaçal Kireç