CL 80 S (Sıva Kireci)

Düşük safsızlık yüksek beyazlık ve CaO aktifliği kirecimizin en belirgin özellikleridir. Bu özelliklerin bir sonucu olarak da, yüksek bağlayıcılık özelliğiyle sıvanın uygulanan zemine tutunması artmakta, sönme kalitesinin iyiliği uygulama sonrası çatlama gibi deformasyonları engellemekte, yüksek ürün verimliliğiyle de daha az malzemeyle daha çok işlem yapılabilmektedir.   

adaçal Kireç