adaçal Agrega

adaçal Agrega

Firmamız kendi sahalarında deneyimli kadrosu ve son teknoloji iş makineleri ile madencilik faaliyetlerini yürütmektedir. Seçimli madencilik kriterleri uygulanarak hammadde kalitesinde süreklilik sağlanmaktadır.

adaçal Agrega;
11669 TSE belgelidir.
Üretilen agrega TS706 EN12620 belgelidir.
Sert, dayanıklı ve boşluksuzdur.
Basınca ve aşınmaya mukavemetlidir.
Toz ve toprak gibi betona zarar verebilecek maddeler bulunmamaktadır.
Yassı ve uzun taneler içermemektedir.
Tesislerimiz beton ve asfalt agregası üretmekte olup isteğe bağlı olarak farklı ebatlarda yol, alt temel, altyapı, prekast, drenaj vb. Malzeme taleplerini de üretebilmektedir.
ICP yöntemine göre (Akredite ACME Analitik laboratuvarı, Kanada) gerçekleştirilen kimyasal analiz sonuçlarında agreganın CaO içeriği min. %55,16 ve ateş zaiyatı değeri ise %43,40’dır. CaO miktarı %55 ve üzerinde olan kayaçlar, saf kireçtaşı olarak değerlendirilmektedir