adaCAL PCC

PCC Nedir?
PCC (Precipitated Calcium Carbonate), Kireçten kimyasal çöktürme yöntemi ile sentetik olarak üretilmekte olup, yüksek CaCO3 içeriği düşük safsızlık oranı, kristal yapısındaki çeşitlilik ve homojen tane boyut dağılımında üretilebilme imkânı ile birçok sektörde fonksiyonel dolgu olarak kullanılmaktadır.
PCC kulanım alanlarına göre farklı morfolojilerde üretilebilmektedir. İğne şekilli aragonit, yıldız şekilli skalanohedral, prizmatik ve rhombohedral en yaygın olan kristal şekilleridir.

PCC’yi Benzersiz Kılan Nedir?
PCC kimyasal yöntemlerle üretildiğinden, öğütme prosesleri ile ulaşılamayan, nano tane boyutuna ve farklı kristal şekillerine sahip ürünler elde etmek mümkün olmakta ve tane boyut dağılımı kontrol altında tutulabilmektedir. Bu üstünlükler PCC’ye fonksiyonel özellikler kazandırmakta ve proseslerde üretim maliyeti düşmektedir.
PCC, malzemeye; mukavemet, opaklık, beyazlık, parlaklık ve akışkanlığı düzenleme(tiksotropi) gibi artı özellikler kazandırmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle boya, plastik, kağıt, gıda, ilaç, kimya vs. bir çok sektörde kullanım imkanı bulmaktadır.