Hakkımızda

Adaçal A.Ş., 2000 yılında kireç fabrikası olarak kurulmuştur. Yüksek cevher kalitesi, gelişmiş teknolojisi ve üretimdeki titizliğiyle sektöründe aranan bir marka olmuştur.

1993 yılında Aksaray ilinde faaliyet göstermeye başlayan Hisar madencilik, 1996 yılında Kombassan Holding bünyesine katılmıştır.

1993 yılında Aksaray ilinde faaliyet göstermeye başlayan Hisar madencilik, 1996 yılında Kombassan Holding bünyesine katılmıştır.

Şirketimizin Konya şubesindeki Kombassan Mermer, mermer blok üretimi konusunda Konya’nın Bozkır ilçesinde iki adet ocakta faaliyet göstermektedir.

               Adaçal, kireç pazarında, inşaat ve sanayi olmak üzere iki ayrı alanda faaliyet göstermektedir. Endüstride kirecin önemi her geçen gün artmakta ve  üretimin önemli bir girdisi haline gelmektedir. Firmamız, altın, gümüş, alüminyum, bor, soda gibi değerli maden işletmeleri, demir-çelik işletmeleri, elektrik santralleri, su arıtma tesisleri, cam-elyaf ve kimya endüstrisi gibi, ürünlerinde belirledikleri kalite düzeyinde toleransı olmayan sektörlerin  tedarikçisi durumundadır.
2009 yılında, kalker ocağı işletmeciliği firmamız bünyesine alınarak “seçimli madencilik” uygulaması başlatılmıştır. Böylece  üretimde sürekli ve  yüksek kalite yönetimi sağlanmıştır.
2010 yılında önemli bir adım atılarak, Türkiye’nin ilk endüstriyel ölçekli PCC yatırımına başlanmıştır. Firmamız 2011 yılında PCC tesisini devreye alarak, “adaCAL” markasıyla endüstriye hizmet vermeye başlamıştır. İstenilen morfolojide ve nano boyutta üretilebilen “adaCAL” ürünleri, boya, plastik, kimya, kağıt, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılmakta ve ihtiyaç duyulan teknik özellikleri sağlayarak, firmaların kalite ve maliyet açısından kazanımlarını artırmaktadır.
Firmamız,   kalker,   kireç   ve   PCC   üretim   tesisleriyle   entegre   bir   yapı   oluşturmaktadır. Böylece hammadde tedarikinde dışa bağımlı olmadan sürekli  ve  kaliteli  üretim  garanti  altına alınmıştır. Ayrıca kireç üretiminde açığa çıkan karbondioksitin PCC üretiminde kullanılması da çevresel bir kazanç sağlamaktadır.
              PCC kullanımı için hedef sektörlerin kullanımındaki sorunları aşmak ve sektörlerin PCC’yi kullanımlarına yenilikler getirmek suretiyle katkıda bulunmayı hedefledik. Bu kapsamda Boya çalışma grubu, Plastik çalışma grubu gibi çalışma grupları ve bu çalışma grupları için, içinde Taramalı Elektron Mikroskubu (SEM)de bulunan güçlü bir lab.kuruldu..
Beşinci adımda: Tüm bu çalışmaları toparlayıcı olması, bilimsel yaklaşımlarla kaynaklarımızın değerlendirilmesi ve sorunlarımızın çözümünde katkı sağlaması amacıyla Ar-Ge Merkezimizi kurduk. Sanayi bakanlığımızın onayıyla, ülkemizin 633. Ar-Ge merkezi ünvanını aldık.

              AKSARAY & AYDIN ŞUBELERİMİZ

              1993 yılında Aksaray ilinde faaliyet göstermeye başlayan Hisar madencilik, 1996 yılında Kombassan Holding bünyesine katılmıştır.

              Başlangıç üretim kapasitesi 2 µm üründe 2000 ton/ay iken, 2001 yılında 5000 ton/ay kapasiteye ulaştırılmıştır. 2003 yılında Aydın’a 5000 ton/ay kapasiteli yeni bir fabrika kurularak rekabet gücü ve pazar payı arttırılmıştır. Halen kapasite artırımı ve modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Niğde bölgesinde hammadde ocaklarına yakın yeni bir tesis yatırımı projesi çalışmaları ise tamamlanmıştır. Hisar, yurt içi pazarda, pazar payının yaklaşık %10’una sahiptir. Mikronize kaplı kalsit üretimi konusunda yurt içinde ilk öncü firmadır. Hisar madencilik günümüzde, toplam üretimin yaklaşık yarısını dış pazara satmaktadır. Devamlı gelişim ilkesiyle makine parkını modernize edip sürekli kapasite artırımıyla çalışan kurumumuz, iki ayrı bölgede sektörün en büyük yerli üreticilerinden biri haline gelmiştir.

              KONYA

              Şirketimizin Konya şubesindeki Kombassan Mermer, mermer blok üretimi konusunda Konya’nın Bozkır ilçesinde iki adet ocakta faaliyet göstermektedir.
Kombassan Mermer ocaklarında light emparador, su yollu koyu bej ve düz koyu bej üretimi yapılmakta olup, yapılan üretimin %60 ını  blok olarak ihraç etmektedir. Üretimin geri kalan bölümünün önemli kısmını kendisi işleyerek son mamul şeklinde ihraç etmekte ve iç piyasaya pazarlamaktadır